Pipe Clamp

  • Obujmica za cijevi – profesionalni proizvođač

    Obujmica za cijevi – profesionalni proizvođač

    Montaža na ploču za zavarivanje Prije montaže, radi bolje orijentacije stezaljki, preporuča se prvo označiti mjesto pričvršćivanja, zatim zavariti na zavarivanju, umetnuti donju polovinu tijela stezaljke cijevi i staviti na cijev koju treba fiksirati.Zatim stavite drugu polovinu tijela obujmice cijevi i pokrovnu ploču i pritegnite vijcima.Nikada nemojte zavarivati ​​direktno na osnovnu ploču na kojoj su postavljene stezaljke za cijevi.