Metalni prigušivač popuštanja

  • Visokokvalitetni metalni prigušivač

    Visokokvalitetni metalni prigušivač

    Metalni prigušivač popuštanja (skraćeno od MYD), koji se naziva i uređaj za disipaciju energije metala, kao dobro poznati uređaj za pasivno rasipanje energije, pruža novi način otpora nametnutim opterećenjima konstrukcije.Reakcija konstrukcije može se smanjiti kada je izložena vjetru i potresu postavljanjem metalnog prigušnika u zgrade, čime se smanjuje potražnja za rasipanjem energije na primarnim konstrukcijskim elementima i minimizira moguća oštećenja konstrukcije.njegova efikasnost i niska cijena sada su dobro prepoznati i opsežno testirani u prošlosti u građevinarstvu.MYD su uglavnom napravljeni od nekog posebnog metala ili legiranog materijala i lako se izvode i imaju dobre performanse disipacije energije kada služe u strukturi koja je pretrpjela seizmičke događaje.Metalni prigušivač popuštanja je jedna vrsta prigušivača s korelacijom pomaka i pasivne disipacije energije.