Zadruga

Tokom perioda razvoja,Jiangsu ROAD Damping Technology CO., Ltd.uspostavio je duboku i opsežnu saradnju škola i preduzeća sa univerzitetom Guangzhou, univerzitetom Tongji, Jugoistočnim univerzitetom, Xian univerzitetom za arhitekturu i tehnologiju, Huazhong univerzitetom nauke i tehnologije, jugozapadnim Jiaotong univerzitetom, Kunming univerzitetom nauke i tehnologije, Dali univerzitetom tehnologije itd.‎

Na toj osnovi, inženjerski centar je uspostavio duboku saradnju sa timom profesora Zhou Yuna iz istraživačkog centra za javnu sigurnost i prevenciju katastrofa i ublažavanje posljedica Guangzhou univerziteta i timom profesora Chi Maorua sa Univerziteta Southwest Jiaotong.posvećeni izgradnji istraživačkih centara, planirano je da se obuče 3-5 magistara iz tehnologije prigušivača disipacije energije, 1-2 studenta doktorskih studija i 2 do 3 vanredna profesora preduzeća.Kombinacijom proizvodnje, obrazovanja i istraživanja uspostavit ćemo profesionalnu bazu za obuku talenata na visokom nivou.Tokom perioda izgradnje, biće primljeno više od 5 gostujućih naučnika i pripravnika, a biće obezbijeđene 2 do 3 tehničke specijalne obuke za inženjersko i tehničko osoblje.‎